امروز۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۴۳
امروز۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۴۳
امروز۵ آبان ۱۴۰۰

پرتال کارکنان سام گستر مالکی مخصوص امور سازمانی پرسنل

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آغاز فروش فصل زمستان

تا پایان فروش پاییز

عملکرد فصل جاری فروش

فروش عمده ۱
پلن فروش ۱۰%
فروش طبق برنامه ۰%
فروش آنلاین
پلن فروش ۷%
فروش طبق برنامه ۰%
فروش عمده ۲
پلن فروش ۸%
فروش طبق برنامه ۰%
فروشگاه فردیس
پلن فروش ۹%
فروش طبق برنامه ۰%

رسید دریافت

رسید درخواست

فرم های اداری