Avatar for علیرضا اسکندری
علیرضا اسکندری


کرایه حمل

چک صیاد

مبلغ تخفیف با ارزش افزوده

مبلغ تخفیف با ارزش افزوده      

تمامی اطلاع رسانی های شرکت از طریق پرتال صورت می گیرد و در صورت بی اطلاعی هر یک از کارکنان، عواقب آن برعهده ایشان خواهد بود؛
همچنین فقط به درخواست هایی پاسخ داده می شود که در قسمت مشخص شده پرتال در زمان مقرر تکمیل شده باشد.

تمامی درخواست ها فقط در قالب ارسال فرم مربوطه ترتیب اثر داده می‌شود.
همچنین در صورت عدم وجود توضیحات مناسب، به درخواست مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

چک های مشتریان در سامانه صیاد تایید یا رد می‌شود و به حساب شخص ثالت انتقال داده نمی‌شود

تمامی اسنادی که کارکنان، در سیستم مالی روزنه ثبت می‌کنند. به دلیل تایید توسط مدیریت و بایگانی فقط تا دو روز امکان ویرایش وجود دارد.

تمامی همکارانی که قصد ویزیت یا ماموریت را دارند، موظف اند ابتدا به دفتر مراجعه کرده و ساعت ورود خود را ثبت کنند، سپس با اعلام به مسئول ذیربط، اقدام به انجام نمایند؛ ایاب و ذهاب هم با وسیله نقلیه عمومی یا شخصی می باشد.

مسئولیت هرگونه کوتاهی و سهل انگاری در امور محوله به بخش انبار، متوجه شخص انباردار می باشد

بخش انبار بایستی حواله فروش را در ۲ نسخه چاپ نماید و حتماً یه نسخه از حواله با مهر و امضای خریدار کالا در اسناد انبار بایگانی گردد.

بخش انبار موظف است بصورت منظم و مطابق شرایط ذیل اقدام به انبارگردانی کالاها کند:

  • کالاهای با گردش مستمر بصورت هفتگی و تحویل گزارش مربوطه نهایتاً تا ظهر شنبه؛
  • کالاهای با گردش غیر مستمر بصورت ماهانه و تجویل گزارش مربوطه تا پایان یکم ماه؛

مسئولیت لوازم و امور محوله و نگهداری از آنها مانند اسناد دریافتی، بر عهده شخص مربوطه می باشد.

همکاران محترم بخش فروش لطفاً برای ثبت فاکتور فروش مشتریان، موارد ذیل را در اختیار کارکنان بخش مالی قرار دهید:

  • نام و نام خانوادگی به همراه شماره تماس
  • آدرس انبار و فروشگاه به همراه کد پستی
  • شماره ملی ثبت شده در سامانه جامع تجارت به همراه کد نقش
  • شماره ملی ثبت شده در پرونده مالیاتی
  • تصویر کارت ملی و جواز کسب
  • کد اقتصادی

چک های تضمین دریافتی از کسبه محترم بایستی بصورت ذیل تکمیل و دریافت گردد:

  • تاریخ سررسید برابر تاریخ صدور چک باشد؛
  • بابت خرید کالا ثبت شود؛

همکاران گرامی

به هیچ عنوان واریزی و ثبت چک به حساب نوبخت انجام نشود.