امروز۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۹
امروز۵ خرداد ۱۴۰۱


بخشنامه یک
  • مسئولیت لوازم و امور محوله و نگهداری از آنها مانند اسناد دریافتی، بر عهده شخص مربوطه می باشد؛
بخشنامه دو
  • تمامی همکارانی که قصد ویزیت یا ماموریت را دارند، موظف اند ابتدا به دفتر مراجعه کرده و ساعت ورود خود را ثبت کنند، سپس با اعلام به مسئول ذیربط، اقدام به انجام نمایند؛ ایاب و ذهاب هم با وسیله نقلیه عمومی یا شخصی می باشد؛
بخشنامه سه
  • تمامی اطلاع رسانی های شرکت از طریق پرتال صورت می گیرد و در صورت بی اطلاعی هر یک از کارکنان، عواقب آن برعهده ایشان خواهد بود؛ همچنین فقط به درخواست هایی پاسخ داده می شود که در قسمت مشخص شده پرتال در زمان مقرر تکمیل شده باشد؛